บริษัท วายพี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะตอบสนองงานเหล็กครบวงจร ที่ครอบคลุม ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การออกแบบ การร่วมออกแบบกับลูกค้า การจัดการผลิต การจัดการด้านคุณภาพ การจัดการด้านการส่งมอบ เพื่อให้สมกับความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำทางงานเหล็กครบวงจรที่สามารถตอบโจทย์ คำว่า ONE STOP SOLUTION ได้อย่างแท้จริง โดยมีเป้าหมายให้ลูกค้าได้รับงานที่มีคุณภาพสูง ส่งมอบตรงเวลา ราคาที่เหมาะสม จากภาวะน้ำมันขาดแคลนและการจัดการด้านการขนส่ง ณ ปัจจุบันทำให้ค่าใช่จ่ายกระทบต่อต้นทุนการผลิตมาก

แนวทางการจัดการ ONE STOP SOLUTION ของบริษัท จึงช่วยให้ลูกค้าประหยัดทั้งเวลา และการจัดการ โดยบริษัทได้รับเอามาดูแลทั้งหมดตั้งแต่การจัดการจัดหาวัตถุดิบทุกประเภท การออกแบบให้ หรือร่วมกันออกแบบ ตลอดจนให้คำปรึกษาด้านงานเหล็กและงานชุบฮอทดิพกัลวาไนซ์ หรืองานสแตนเลส รวมถึงการจัดการด้านการส่งมอบทั่วประเทศ

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์และบริการหลากหลาย ซึ่งผลิตภัณฑ์และบริการแบ่ง ออกได้ดังนี้

  • บริการชุบกัลวาไนซ์ (Hot-dipped Galvanized)
  • one stop solution
  • บริการทำงานเหล็ก,สแตนเลส ครบวงจรรวมถึงการส่งมอบให้ลูกค้าทั่วประเทศ
  • เหล็กตะแกรง (Grating)ทุกรูปแบบทุกประเภท
  • เสา CCTV เสาเหล็กทุกประเภททั้งแบบ taper และไม่มี taper
  • จำหน่ายเหล็กรูปพรรณ, เหล็กเส้น ฮาร์ดแวร์ อุปกรณ์ก่อสร้างทุกชนิด
  • เหล็กหล่อทั่วไป และงานตามความต้องการของลูกค้า
  • ผลิตและจำหน่าย Metal Sheet ทุกชนิด ทุกประเภท
  • ผลิตภัณฑ์แนะนำ  COLD GALVANIZE