แนวโน้มงานชุบกัลวาไนซ์

เนื่องจากสภาวะแวดล้อมปัจจุบันสภาพอากาศเป็นมลพิษ  ซ้ำยังมีฝนกรด  ที่มีฤทธิ์กัดกร่อนสูง  ดังนั้น เหล็กโครงสร้างที่ต้องใช้ในงานภายนอกอาคาร  หรืองาน Outdoor สมควรอย่างยิ่งที่จะมีวิธีการในการป้องกันสนิม  ทั้งนี้เพื่อความแข็งแรงของโครงสร้างเหล็กดังกล่าว ซึ่งวิธีการที่ประหยัดและคุ้มค่ากับผลที่ได้ในการป้องกันสนิมดังกล่าวนั้น  คือ  การชุบ Hot-Dip Galvanized จึงส่งผลให้มีผู้นิยมใช้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

1 2 3
error: